Malme, Zviedrija

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Malme, Zviedrija
Darbu izpildes termiņš: 3 meneši. Pasūtītājs: AB JSB, Zviedrija