Contacts

Akciju sabiedrība "DHB"
Reģ. Nr.: 40003007903
PVN reģ Nr.: Nr.LV 40003007903

Jur. adrese/biroja:
Skolas iela 10-307, Salaspils, LV 2121, Latvija
Tālr.: +371 67947631; fakss +371 67947637
E-pasts: dhb@dhb.lv

Norēķinu rēķins: LV45UNLA0001000220830
Kods: UNLALV2X
Banka: A/S SEB Banka

Ask a Question