Ģenerāluzņēmēja pakalpojumi

Jau vairāk nekā desmit gadus Akciju sabiedrība"DHB" veiksmīgi piedalās valsts, municipālo un privāto pasūtītāju rīkotajos ražošanas, komerciālo un dzīvojamo projektu celtniecības konkursos kā ģenerāluzņēmējs, kurš ir spējīgs nodrošināt pilna ciklа celtniecības darbus objektā, noteiktajos termiņos, saskaņā ar tāmi un tehniskajām specifikācijām. Līdz pat 70% līgumu uzņēmums realizē bez papildus resursu piesaistīšanas un tādejādi garantē celtniecības objektā iesaistīto darbinieku profesionalitāti kā arī darbu izpildes kvalitāti un termiņu ievērošanu.