Par kompāniju

Valsts akciju sabiedrība DHB („Daugavas Hidroelektrostaciju Būvniecība”) tika izveidota 1960. gada 29.decembrī hidroenerģētikas un citu paaugstinātas sarežģītības industriālo objektu būvniecībai.

Vairāku desmitu gadu uzņēmuma darbības laikā uzņēmums, piedaloties tādu svarīgu objektu kā Pļaviņu HES, Ķeguma HES-2, Rīgas HES, kā arī vairākos citos industriālos un visas pilsētas nozīmes projektos ir uzkrājis unikālu pieredzi sarežģītu objektu celtniecībā, kuros nepieciešama augsta precizitāte, īpašas zinātniski tehniskās zināšanas, profesionalitāte un precīzu standartu un normatīvu ievērošana. «DHB» piedāvāto pakalpojumu kvalitāti apstiprina saņemtie SO 9001:2015 un ISO 14001:2015 sertifikāti.

Šodien «DHB» īsteno vispārējās būvniecības, betona un apdares darbus pēc valsts, municipālā un privātpersonu pasūtījuma kā arī turpina sadarbību ar AS «Latvenergo», veicot enerģētikas objektu celtniecības, rekonstrukcijas un remontdarbus.

Pateicoties unikālajai pieredzei, nevainojamajai reputācijai un gadu desmitos uzkrātajām inženiertehniskajām zināšanām, «DHB» ir kļuvusi par kvalitātes un kompetences simbolu celtniecības darbu jomā.