Komanda

Sobrīd uzņēmumā "DHB" strādā 31 darbinieks, tai skaitā 6 sertificēti inženieri, 3 sertificēti tehniskās uzraudzības speciālisti. Akciju sabiedrības"DHB" komandas pamatsastāvu veido inženieri un speciālisti ar pieredzi sarežģītu  industriālo un infrastruktūras objektu celtniecībā kā arī enerģētikas jomā. Akciju sabiedrības "DHB" misija ir saglabāt unikālās un svarīgās inženiertehniskās zināšanas un iemaņas, nodot tās nākamajai speciālistu paaudzei. Uzņēmuma galvenā vērtība ir stabila, tradīcijas un "DHB" vēsturi cienoša komanda, kuras sastāvā darbojas augsti kvalificēti darbinieki. Komandas lielākais potenciāls ir spēja saglabāt un vairot zinātniski tehniskās un inženieru zināšanas. Akciju sabiedrība "DHB" sadarbojas ar nozares augstākās izglītības iestādēm kā arī celtniecības koledžām un tehnikumiem, piedāvājot studentiem prakses iespējas dažādos celtniecības objektos "DHB" speciālistu vadībā.