Vēsture

1960. – 1991.
1960. gada 29. decembrī tikai izveidots uzņēmums «ДаугаваГЭСстрой». Pirmais uzņēmuma objekts bija Pļaviņu HES Aizkrauklē (1965. gadā). Turpmākajos gados uzņēmums veica Rīgas termoelektrostacijas rekonstrukcijas un paplašināšanas darbus Andrejostā, rekonstruēja Rīgas TEC-1 un uzbūvēja Ziemeļrietumu apvienotās energosistēmas dispečeru pārvaldi, kas kļuva par vienu no progresīvākajām tā laika celtnēm. Septiņdesmitajos gados uzņēmums uzbūvēja Rīgas HES, Rīgas TEC-2, dažādus infrastruktūras objektus Salaspilī kā arī Ķeguma HES - 2 . Septiņdesmito gadu beigās tika uzsākta Rīgas eksperimentālās rūpnīcas „Energoautomātika” rekonstrukcija.Kopš sešdesmito gadu vidus uzņēmuma speciālisti ir piedalījušies hidroelektrostaciju un termoelektrostaciju būvniecībā Tuvo Austrumu valstīs kā arī Ukrainā un Lietuvā.

1991. – 2000.
Privatizācijas procesa rezultātā 1997. gadā valsts celtniecības pārvalde «ДаугаваГЭСстрой» tika pārveidota par akciju sabiedrību «Daugavas hidroelektrostaciju būvniecība» vai «DHB». 2004.gadā uzņēmums «DHB» tika reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā un 2006. gadā Būvkomersantu Reģistrā. 2002. gadā uzņēmums saņēma starptautisko kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu ISO 9001:2000.Deviņdesmitajos gados, sadarbībā ar «Latvenergo», Akciju sabiedrība «DHB» veica dažādus rekonstrukcijas un remontdarbus enerģētikas objektos, tai skaitā Ķeguma HES hidroagregāta atjaunošanas darbus, darbojoties kā franču uzņēmuma «Alstom Power Hydro» apakšuzņēmējs. Tajā pat laikā Latvijā tika realizēti vairāki mazo HES celtniecības projekti (piemēram, mazās Braslas, Ludzas un Ķeguma HES), kā arī zivjju audzētavas Kārļi rekonstrukcija un zivju ceļu ierīkošana Amatas upē. 2000. gadā tika pabeigta šķidrinātās gāzes uzglabāšanas stacija un veikta šķidrinātās gāzes pārsūknēšana uz Garkalni. Uzcelta šķidrinātās gāzes DUS Berģos.

2001.- 2010.
Akciju sabiedrība «DHB» turpināja sadarbību ar «Latvenergo», veica rekonstrukcijas darbus, remontdarbus un hidroelektrostaciju un termoelektrostaciju uzturēšanu darba kārtībā. Pēc uzņēmuma «Latvijas Gāze» pasūtījuma, Akciju sabiedrība «DHB» veica dažādus darbus Inčukalna gāzes krātuvē kā arī piedalījās gāzes sadales staciju un augstspiediena cauruļvadu dabas gāzes uzskaites punktu celtniecībā. Ir vērts pieminēt tādus «DHB» industriālos projektus, kā darbi Brocēnu cementa rūpnīcā, Bolderājas kokapstrādes rūpnīcā un ūdens attīrīšanas iekārtās Olainē. Bez tam Akciju sabiedrība «DHB» aktīvi piedalījās vispārējo celtniecības darbu konkursos. Pēc pašvaldību uzņēmumu pasūtījumiem ir veikta kultūras nama, mūzikas skolas rekonstrukcija un PII "Jāņtārpiņš" renovācijas 1. un 2.kārta Salaspilī kā arī uzcelts bērnu dārzs Inčukalnā. Sadarbībā ar apbūves uzņēmumiem, «DHB» ir uzcēlis dažādas dzīvojamās ēkas Salaspilī un daudzdzīvokļu ēkas Rīgā, ir veikta dzīvojamās mājas Ģertrūdes ielā 39, Rīgā rekonstrukcija. 2008. gadā uzņēmums veica LU Fizikas Institūta laboratorijas kompleksa rekonstrukciju. Sadarbībā ar ģenerāluzņēmējiem, uzņēmums «DHB» piedalījās daudzfunkcionālā kompleksa «Arēna Rīga» celtniecībā un Grēcinieku ielas 6 ēkas rekonstrukcijā Vecrīgā. Veikti darbi SIA Latvijas Izraēlas kopuzņēmuma "Lielzeltiņi" objektos

Mūsdienas

Turpinās darbu veikšana AS "Latvenergo" objektos. Tika veikti rekonstrukcijas un remonta darbi Rīgas HES, Pļaviņu HES un Aiviektes HES. Pēc Salaspils novada domes pasūtījumiem ir veikti  ēkas Enerģētiķu ielā 9, Salaspilī rekonstrukcijas darbi (Bibliotēka), veikta PII "Saulīte" un PII "Ritenītis" vienkāršota renovācija, iekšējo inženiertīklu pārbūve Salaspils 1.vidusskolā un Salaspils 2.vidusskolā. Pēc Ropažu novada pašvaldības pasūtījumqa ir veikta Zaķumuižas pamatskolas bērnudārza korpusa rekonstrukcija. Pēc Jūrmalas pilsētas domes pasūtījuma ir veikta ēkas Skolas ielā 44, Jūrmalā rekonstrukcija ar funkcijas maiņu par sociālo ēku ar publiski pieejamām telpām 1.stāvā (izmaksas virs 2 miljoni EUR) Pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra pasūtījumiem veikti darbi Ķeguma HES ūdenskrātuves krasta nostiprināšanā Dievu kalna apkaimē, Lielvārdē un Rīgas HES ūdenskrātuves sūkņu stacijas "Tome" aizsardambja pakājē radīto deformāciju novēršanā. Veikti Rīgas starptaustiskās autoostas rekonstrukcijas darbi. Veikti daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Dzirnavu ielā 39 un Dzirnavu ielā 41, Rīgā būvniecības darbi.Sadarbībā ar ģeneraluzņēmējiem ir veikti monolītā betona izbūves darbi objektā "LR VID administratīvo ēku kompleksa Rīgā, Talejas ielā 1 būvniecība", veikti ēkas nulles cikla betonēšanas, zemes darbi Rīgā, Grostonas ielā 17 un Grostonas ielā 21.  Uz šodienu tiek veikti darbi SIA "Kronospan Riga", Salaspils novada domes, SIA "Energoremonts Rīga" un  SIA "IMG Constructor" objektos.