Pakalpojumi

Akciju sabiedrība "DHB" piedāvā šādus pakalpojumus:

  • Pilns visa veida dzīvojamo ēku, ražošanas un komercobjektu celtniecības darbu cikls;
  • Ēku un būvju rekonstrukcija un kapitālais remonts;
  • Hidrotehnisko objektu celtniecība, rekonstrukcija.

Atsevisķu celtniecības darbu realizācija:
а) nulles cikls,
b) betonēšanas darbi,
c) mūrēšana,
d) tērauda konstrukciju montāža,
e) karkasu un nesoso konstrukciju izbūve,
f) telpu iekšējā apdare,

  • Tehniskā uzraudzība;
  • Transporta pakalpojumi.