Hidrobūvniecība

Akciju sabiedrība "DHB" piedāvā šādus hidrotehnisko un enerģētikas objektu celtniecības un remontdarbu pakalpojumus:

  • elektrostaciju hidrotehnisko iekārtu celtniecība un remonts;

Par "DHB" pieredzi hidroceltniecības jomā liecina tādi uzņēmuma realizētie objekti kā Rīgas HES, Rīgas TEC-2, Pļaviņu HES, Ķeguma HES-2 un citi hidroenerģētiskie objekti. "DHB" ir ilggadēja АS "Latvenergo" sadarbības partnere enerģētikas objektu celtniecības, rekonstrukcijas un remontdarbu jomā Latvijā