Aizs. radīto deformāciju novēršana, Tome

Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības  būves sūkņu stacijas „Tome” aizsargdambja pakājē karsta procesā radīto deformāciju novēršana no PK 00/00 līdz PK 01/50. Kārsta procesā radītās deformācijas novēršana ar smilti ( 1675 m3) un jaunas krasta līnijas izveidošana no dolomita masas ( 1400 m3). Darbu izpildes termiņš : 4 meneši. Pasūtītājs : Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”