Aizsprosta nogāzes

Rīgas HES dambju augšas bjefa  nogāžu betona stiprinājumu atjaunošana, garums 700 m, kopējā platība 14000 m2.
Pasūtītājs: АS «Latvenergo», Rīgas HES