Drenāžas kanāls

Rīgas HES 8km drenāžas kanāla rekonstrukcija gar ūdenskrātuves dambja kreiso krastu. Drenāžas kanāla kopējais garums  – 14 km.
Pasūtītājs: АS «Latvenergo», ģenerāluzņēmējs SIA „ Energoremonts Rīga”.