Dzīvojamās mājas renovācija

Objekts: „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija E.Virzas ielā 23, Iecavā, Iecavas novadā”. Darbu veidi: ēkas siltināšana; bēniņu siltināšana; jumta seguma nomaiņa, skursteņu remonts,  logu nomaiņa
Darbu izpildes termiņš: 4 mēnesi.
Pasūtītājs: SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”