Ēkas rekonstrukcija

Objekts: Ēkas Enerģētiķu ielā 9, Salaspils pilsētā rekonstrukcija Bibliotēkas izveidošanai. Darbu veidi: monolītā betona elementu izveidošana, fasādes siltināšana, jumta ierīkošana, visu komunāltīklu ierīkošana, iekšējā un ārējā apdare.
Darbu izpildes termiņš: 6 meneši
Pasūtītājs: Salaspils novada dome