Mazās HES

Laika posmā no 2000.līdz 2003. gadam uzņēmums «DHB» uzcēla deviņas mazās HES dažādās Latvijas vietās, piemēram, mazās hidroelektrostacijas Braslā, Ludzā, Ķegumā un citos rajonos.
Pasūtītājs: Dažādi privātie pasūtītāji