Piestātņu pārbūve par kāpnēm, Rīgā

Būve Nr.3 „Piestātņu pārbūve par kāpnēm” un Būve Nr.6 „Krasta nostiprinājums no PIK 9+98,2 līdz Salu tiltam”. Piestātnes veco konstrukciju demontāža atbalstsienu no betona izbūve krasta zonas nostiprināšana ar laukakmeņiem, skatu laukuma izbūve, labiekārtošanas darbi.Darbu izpildes termiņš : 9 meneši. Pasūtītājs : SIA „Merks”