Rīgas HES dambis

Objekts: Rīgas HES dambju augšas bjefa nogāžu betona stiprinājumu atjaunošana (posmā no PK 116+98 līdz PK 124+01un posmā no PK 131+51 līdz PK 124+01)”. Darbu veidi: betona nojaukšana, stiegrošanas darbi, veidņošana, betona darbi, torkretēšana
Darbu izpildes termiņš: 5 mēneši.
Pasūtītājs: SIA „Latvijas Energoceltnieks”