Rīgas HES dambju stiprinājums

Rīgas HES dambju augšas bjefa nogāžu betona stiprinājumu atjaunošana posmā no PK 51+76 līdz PK 64+92 1300 m ar kopējo platību 26000 m2. Darbu veidi: betona nojaukšana, stiegrošanas darbi, veidņošana, betona darbi.Darbu izpildes termiņš : 5 meneši. Pasūtītājs : SIA „Energoremonts Rīga”