Rīgas HES ūdens pārgāznes

Rīgas HES ūdens pārgāznes aizsprosta pārgāžņu laidumu Nr.5 un Nr.6 atjaunošanas remonts. Vecā betona izciršana, torkretēšanas darbi.Darbu izpildes termiņš : 5 meneši. Pasūtītājs : SIA „Energoremonts Rīga”