Rīgas HES fasāde

Objekts: „Rīgas HES ēkas fasādes remonts”. Darbu veidi: V-veida kolonnu un stikla profīlīta sienas remonts; Fasādes remonts no LB puses starp asīm 8-15 no atz. +29.90m līdz atz. +33.03m; 8.ass fasādes un pieslēgumu remonts no AB un LB puses, tai skaitā ventšahtas apdare at. 14.00m.
Darbu izpildes termiņš: 9 mēneši.
Pasūtītājs: SIA „Energoremonts Rīga”